دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم دامپزشکی
خلاصه تجربیات

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

مقالات چاپ شده در نشریات

کتب

موضوعات تدریس تخصصی

دروس تخصصی بهداشت و صنایع غذایی دریایی

کنترل کیفی و بهداشتی محصولات شیلاتی

مدیریت بهداشتی در صنایع غذایی

بهداشت محیط

طرح پژوهشی پایان یافته

پایان نامه های دفاع شده

فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

مدیر پژوهشی نمونه کشر در سال 1392

میر جهادی نمونه کشور در سال 1376

دارای لوح تقدیر از رئیس جمهوروقت درسال 1380 1379

لوح تقدیر از وزرای جهاد کشاورزی در چهار دوره و وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی  درسال 80

تقدیر نامه از دولت در سال 1388

و چندین تقدیر نامه دیگر  

عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی و پژوهشی

مدیر مسئول و عضو هیات تحریریه مجله علمی شیلات ایران و مجله انگلیسی دارای ضریب تاثیر 

عضو هیات تحریریه نشریه آبزی پروری دانشگاه تهران 

عضوهیات تحریریه مجله علمی انمنهای آبزی پروری و پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

عضوهیات تحریریه مجله علمی منابع طبیعی تجدید شونده واحد علوم و تحقیقات 

زمینه های تدریس

بهداشت مواد غذایی

علوم و صنایع کوشت 

صنایع غذایی با منشاء دامی

استانداردها و بهداشت و کنترل کیفی محصولات شیلاتی

بهداشت محیط 

عباسعلی مطلبی مغانجوقی

محل خدمت:   دانشکده علوم دامپزشکی

مرتبه علمی : استاد

^